— lesmateriaal voor lerarenopleidingen wiskunde —

Bundels

 1. Algebra
 2. Alympiade
 3. B-dag
 4. Breuken
 5. Functie-machientjes
 6. Matchingsopgaven
 7. Negatieve getallen
 8. Onderbouwwiskundedag
 9. Praten over grafieken
 10. Productief oefenen
 11. Statistiek
 12. Vaktaal en spreektaal
 13. Verhoudingen
 14. Wiskundig denken
 15. Wiskunde in beroepen
 16. Ecologische voetafdruk
Vanuit het project Open online opleidingsmateriaal voor de lerarenopleiding wiskunde is tal van lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs ontsloten dat is opgenomen in de collectie leermiddelen van het Freudenthal Instituut. Rondom deze leermidellen zijn zestien 'bundels' ontwikkeld met didactisch verdieping en opdrachten speciaal voor lerarenopleidingen.

Tenzij expliciet anders aangegeven, is het materiaal op deze pagina gepubliceerd onder de Creative commons licentie Naamsvermelding-GelijkDelen.

Na afloop van de projectperiode is het lesmateriaal in beheer gesteld bij de Samenwerkingsgroep lerarenopleidingen wiskunde.